Projecte 2014: Suport a la FP al Centre de Promoció Agrària de M’Lomp (Senegal)

L’Ajuntament de Mataró ha publicat la informació sobre el decret de l’aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament corresponents a les aportacions als projectes de cooperació de les entitats de Mataró.

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2014/07/11602_projectes_cooperacio.html

Al projecte de “Suport a la Formació Professional al Centre de Promoció Agrària de M’Lomp”, que vam presentar el mes de gener a l’Ajuntament de Mataró,  han atorgat un total de 25.637,78€.

Amb aquesta quantitat de diners, i les primeres campanyes que ja han col·laborat amb l’associació durant aquest any (Futbol Solidari, Fira de l’Arbre, Entrepà Solidari, Dit i Gest) des del Senegal ja podran començar el projecte!