En Carles Gil, escolapi i actual secretari general de les institucions educatives de les Escoles Pies de l’Àfrica de l’Oest, està uns dies per Catalunya i ha contactat amb nosaltres per fer-nos una visita.