Centre de Cabrousse 2006/07

“CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT D’UN CENTRE SOCIAL I COMUNITARI”

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

Població de Kabrousse, departament d’Oussouye, regió de Ziguinchor (Baixa Casamances) al Senegal, continent africà.

 

BENEFICIARIS

Infants, joves i adults, en un total de 2000 persones/any, a través de l’organització d’activitats formatives, de desenvolupament personal, d’alfabetització d’aprenentatge professional i també lúdiques.

SECTOR D’INTERVENCIÓ

Educació: formació personal i professional dels joves i alfabetització dels adults

Acció social: treball de l’autonomia personal, cohesió social i promoció de la dona

RESUM DEL PRESSUPOST

CONCEPTE

1.  COSTOS DIRECTES (Execució al Senegal)

Euros

663,86

Fr CFA

COMPRA TERRENY

21.390,09

14.199.941,50

ACONDICIONAMENT

46.448,99

30.835.441,00

CONSTRUCCIONS

122.828,58

81.540.490,00

EQUIPAMENT

17.121,18

11.366.000,00

FUNCIONAMENT ( 1 Curs)

8.013,79

5.320.000,00

Subtotal

215.802,63

143.261.872,50

% Costos directes

92,43%

2.  COSTOS INDIRECTES

Sensibilització, gestió i administració (AAEPS)

3.237,04

Seguiment i control del projecte (FCCD)

14.445,28

Subtotal

17.682,32

% Costos indirectes

7,57%

TOTAL PROJECTE

233.484,95

BREU DESCRIPCIÓ

La Casamance és una regió que ha patit, durant molts anys, les conseqüències dels enfrontaments armats entre grups de la regió i l’exercit senegalès. El projecte es proposa de participar en resoldre el problema de la manca d’estructures comunitàries, d’una manera especial pel que fa a la formació per al desenvolupament comunitari, a l’organització d’activitats educatives i culturals per adults i joves, i també d’activitats lúdiques i esportives per als infants i joves, treballant per una més gran cohesió social. Al Centre també s’hi realitzaran tallers, cursos per adults i colònies de vacances.

Durada del projecte

La recerca de finançament es farà durant els exercicis 2006 i 2007 i l’execució tindrà lloc durant els anys 2007 i 2008. Es per això que es presenta en dues fases.

CONTINGUT ÍNTEGRE DEL PROJECTE