Escola Sainte Thérèses 2005

“REHABILITACIÓ ESCOLA DE PRIMÀRIA DE SAINTE THÉRÈSE”

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

A la població de SOKONE, regió de Niombató al Senegal, continent africà.

BENEFICIARIS

Infants i joves que han quedat fora del sistema públic d’educació o són de famílies amb pocs recursos econòmics. L’escola té una capacitat per a 320 alumnes d’entre  6 i 13 anys.

SECTOR D’INTERVENCIÓ

Educació: formació personal i professional dels nois i noies de Sokone i rodalies.

Acció social: especial atenció a la promoció de la dona a l’autonomia personal.

RESUM DEL PRESSUPOST

Concepte

Fr CFA

Euros

652,146

1,00

Total execució projecte

34.477.800

52.868,22

Cost control execució projecte (10% aportació FCCD)

2.347.726

3.600,00

Despeses propostes i treballs de sensibilització (2% Projecte)

689.556

1.057,36

Despeses bancàries per transferències

65.215

100,00

Total cost projecte acabat

37.580.296

57.625,59

Aportació entitat sol·licitant (AAEPSenegal)

8.147.040

12.492,66

Aportació grups col·laboradors

3.956.000

6.066,13

Sol·licitud Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

23.477.256

36.000,00

Participació local (mà d’obra/aportacions pares i mares)

2.000.000

3.066,80

Total aportacions

37.580.296

57.625,59

COMPROMÍS TRANSFERÈNCIA AL SENEGAL

32.477.800

49.801,42

BREU DESCRIPCIÓ

L’Escola de Sainte Thérère va obrir fa 40 anys amb l’arribada a Sokone el 1963 d’un grup de tres monges de la congregació francesa de « Sœurs de la Providence de Lisieux ». Fins al 1986, varen ser elles les que portaren l’escola amb l’ajut d’un equip de laics que, contagiats pel seu esperit, varen donar un fort recolzament a les monges. Els sous eren molt petits i es pot dir que tots plegats, monges i mestres, treballaven per ajudar els nens més que no pas per guanyar-se la vida. Però l’any 1986 hi va haver un corrent de senegalització de les estructures educatives. Les monges que no tenien cap vocació pel País abandonaren l’escola, que passa a mans dels laics i a la diòcesi. L’augment en el cost dels salaris va impedir invertir diners en el manteniment del centre. Els escolapis van entrar en contacte amb l’escola fa deu anys, amb la seva arribada a Sokone, però en fa només tres que el bisbe els encarregà la seva gestió econòmica i docent.

Els anys que han passat des de la seva construcció i l’abandonament de les instal·lacions pel que fa al seu manteniment fan urgent una feina de rehabilitació de parets, sostres, fusteria i també del mobiliari. Aprofitant aquesta acció també els vol construir una sala de professors i una biblioteca. Està previst executar les obres amb només un any, el 2005.

CONTINGUT ÍNTEGRE DEL PROJECTE