Pista Dakar 2001

NOM DEL PROJECTE

PISTA POLIESPORTIVA NOTRE-DAME D’AFRIQUE

El primer projecte, realitzat amb èxit durant l’any 2001, va ser la construcció d’una pista poliesportiva al centre Notre-Dame d’Afrique a Dakar, que va comptar amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Mataró. El pressupost total de l’obra, més l’equipament, era de 1’9 milions de pessetes.

TIPUS

Equipament de pista poliesportiva en un sector de Dakar mancat d’instal.lacions.

SOL·LICITANT

Escola Pia de Senegal. P. Tura PEDEMONTE.

SITUACIÓ ACTUAL

1. MEDI AMBIENT

A Dakar, l’Escola Pia ha creat un centre en un barri de nova urbanització. Es la casa Notre-Dame d’Afrique. D’un cantó realitza les funcions de casa de formació pels futurs escolapis, d’un altre cantó es centre d’acollida dels infants d’un barri nou a les afores de Dakar prop de l’aeroport on no hi ha pràcticament cap equipament esportiu.

2. NECESSITATS

Els joves i infants de Dakar tenen una gran afecció a l’esport. No és rar de veure’ls jugar al carrer a futbol o a basquet amb porteries improvitzades o amb cistelles imaginàries entre les branques dels arbres. La raça negra d’una gran flexibilitat ha donat i donarà grans jugadors de basquet. De fet el Senegal és actualment el campió femení d’Africa de basquet i ha estat també el campió masculí en més d’un cop. La finalitat educativa de l’Escola Pia d’atreure els nois per a treballar a l’escola ha passat moltes vegades per l’esport. Recordo en això la història del basquet a casa nostra i la importància de Santa Anna i de Mataró en el desenvolupament d’aquest esport.

SOL.LUCIÓ DESITJADA

L’Escola Pia del Senegal es proposa doncs com a projecte la construcció d’una pista poliesportiva en el marc del terreny « Notre-Dame d’Afrique » ; en un segon moment, la creació d’una escola de basquet i més tard d’un club competitiu.

MITJANS

1. Humans

El barri és ple de nois i noies que vénen a casa nostra tant per activitats de catequesi com per activitats lúdiques del tipus centre d’esplai.

Comptem també entre els nostres joves escolapis uns possibles monitors que ajudin a formar aquests primers grups de nens i joves.

2. Materials

Disposem del terreny apte per a la construcció d’una pista poliesportiva de 40 m. per 20.

En el sentit longitudinal volem incorporar els esports de handbol, voleibol  i futbol sala ; en el sentit latitudinal volem incorporar la pista de basquet amb dues cistelles reglamentàries.

Al mateix temps desitjariem material en pilotes de basquet, handbol i futbol sala, així com indumentària esportiva per dos equips complets en cada esport.

PRESSUPOST

Construcció de la pista

4.700.000 FF CFA

5 pilotes de basquet

150.000 FF CFA

5 pilotres de handbol

100.000 FF CFA

5 pilotes de futbol sala

140.000 FF CFA

5 pilotes de volleyball

120.000 FF CFA

12 samarretes basquet

72.000 FF CFA

14 samarretes handball

84.000 FF CFA

22 samarretes futbol

132.000 FF CFA

48 pantalonets esport

192.000 FF CFA

TOTAL

5.690.000 FF CFA

DESENVOULUPAMENT DEL PROJECTE

Final de 2000. Plantejament del projecte

Gener 2001 : Començament de les obres de la pista.

Abril 200 : Acabement des les obres de la pista.

Juny 2001 : Inauguració de la pista i presentació d’un dels equips del barri.

Informes de seguiment:

1.  Informe Seguiment Projecte 2001 – Pista Dakar (document en format dpf)