Reforma Granja Escola M’Lomp

Projecte 2014

“SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CENTRE DE PROMOCIÓ AGRÀRIA DE M’LOMP (SENEGAL)”

Imagen42

Aquest projecte està encaminat a la reforma de les infraestructures i a la reestructuració de la formació i l’activitat del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp.

Aquesta institució, amb més de 30 anys de trajectòria, ha estat i vol seguir sent un suport important per als joves agricultors i ramaders de la regió, tant pel què fa a l’oferta de formació professional i ajut a la instal·lació i seguiment dels joves un cop finalitzen els estudis, com pel què fa a l’assessorament dels agricultors i ramaders de la zona en general.

Beneficiaris directes

– els beneficiaris són joves, nois i noies, entre 14 i 18 anys, que en acabar els estudis d’ensenyament general elemental o primer nivell de secundària, opten per quedar-se al poble i volen seguir una formació professional de tres anys i després establir-se pel seu compte, continuar estudis superiors a altres indrets del país, o integrar-se en el món laboral en empreses del ram, hotels, etc. Es preveu que siguin entre 20 i 30 joves cada curs, tot i que en un primer moment pot ser que el número sigui una mica inferior.

– els participants en les formacions específiques que es vagin organitzant durant el curs, pensades tant per a joves productors com per a gent que porta temps dedicant-se a l’agricultura i/o la ramaderia. En total es calcula oferir formacions per a unes 500 persones, depenent de l’any i de les formacions programades.

– el grup de docents, en total uns 15, que s’encarrega de portar a terme les classes teòriques i pràctiques.

Imagen5

 Beneficiaris indirectes

– les famílies dels alumnes, ja que la formació dels joves repercutirà en millors oportunitats laborals que incidiran en una millora de les condicions de vida de tota la família.

– la població del Departament ha d’obtenir-ne millores, sobretot en el àmbit de la producció d’aliments i per tant de la seva alimentació i entrades econòmiques.

Imagen40

Objectius generals

La finalitat principal d’aquest projecte és la de donar suport a la formació professional del joves del Departament d’Oussouye i a la seva inserció laboral en ell.

Objectius específics

Dinamitzar i millorar la formació professional agrícola que s’imparteix al Centre Agrari de M’Lomp i a la Granja Escola, tenint en compte les noves exigències de la situació dels joves i del medi rural actual.

Per això cal:

A- Concebre i posar en pràctica nous programes de formació, dins de la modalitat de Granja Escola, que incloguin formació teòrica i pràctica

B- Reformar i rehabilitar les instal·lacions de la Granja Escola i del Centre de Promoció Agrària de M’Lomp per tal de poder donar una atenció i un servei adequats.

Resultats esperats

– Increment de l’escolarització entre els joves.

– Increment de la formació entre els joves.

– Disminució de l’exclusió social entre els joves.

– Disminució de la migració entre els joves.

– Creació o recuperació de llocs de treball temporals en el territori.

– Major fixació de la població en el territori.

– Increment de la terra conreada.

– Increment de la producció d’aliments per a la pròpia població.

– Estabilitat social en els pobles.

– Augment del personal tècnic local preparat per assessorar i acompanyar els productors.

Per a més informació del projecte descarregar el següent arxiu:

Projecte2014_AAEPS_Reforma Granja Escola M’lomp