Toubacouta 2002/04

La nostra proposta per al 2002, i també el 2003 i el 2004 és la construcció d’un CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA, a la regió de Niombató al Senegal, continent africà.

 

Beneficiaris

Infants i joves de la regió de Niombató, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i per aquest motiu no poden assistir a l’escola de secundària.

 

Sector d’intervenció

 

Educació: formació personal i professional dels nois i noies de la regió.

 

Acció social: especial atenció a la formació i promoció de la dona.

Pressupost

 

El projecte té un pressupost total de més de 142.000 euros, és per això que s’ha distribuït en tres exercicis, la qual cosa vol dir que ens comprometem a aportar, amb la col·laboració també de les institucions, una mitjana de gairebé 50.000 euros durant tres anys, del 2002 al 2004.

 

Breu descripció del projecte (clica aquí per veure el díptic explicatiu)

El projecte ha de facilitar en el sector l’acollida de nens i joves estudiants dels pobles del camp perquè puguin continuar estudiant en els llocs on hi ha les escoles de secundària, afavorint l’interès i la intervenció dels pares en l’educació dels fills.

La funció del Centre ha de ser:

  1. Durant el període escolar: residència per a noies i nois que necessiten desplaçar-se des del seu  poble per assistir al centre de formació secundària de Toubakouta.

  2. Durant el període d’inactivitat escolar: centre d’organització d’activitats educatives de base per a nens i joves, com colònies, escoles i tallers d’estiu, sessions culturals i trobades.

CONTINGUT ÍNTEGRE DEL PROJECTE

Informes de seguiment:

1. Primer Semestre 2003 (document en format pdf)

2.   Segon Semestre 2003 (document en format pdf)

3.   Primer Semestre 2004 (document en format pdf)

4.   Segon Semestre 2004 (document en format pdf)

5.   Primer Semestre 2005 (document en format pdf)

6.   Memòria Ampliació març 2005 (document en format pdf)

7.   Informe de Tancament (document en format pdf)