PROJECTES FUTBOL SOLIDARI

ANY PROJECTE DINERS
2005 Rehabilitació escola Sainte Therese Sokone 9.810,06€
2006 Centre Social i Comunitari de Kabrousse 11.227,41€
2007 Centre Social i Comunitari de Kabrousse 14.020,60€
2008 Renovació mobiliari Centre d’Estudiants de Toubacouta 11.768,11€
2009 Microcrèdits a Dakar 11.057,12€
2010 Subministrament d’aigua al Centre Social i Comunitari de Kabrousse 8.803,40€
2011 Rehabilitació de la casa d’acollida de nois de Sokone 10.500,45€
2012 Col·laboració amb les llars d’infants de Sokone i Karang 9.786,18€
2013 Instal·lació d’un sistema de reg “gota a gota” a M’lomp. 6.783,85€
2014 Fer arribar a la granja de M’lomp l’electricitat. 7.682,18€
2015 Dotar el centre de M’lomp d’eines i materials didàctics. 7.260,79€
2016 Equipació de 3 aules de Secundària i Batxillerat de l’Escola Pia de Thiaroye 8.852,35€
2017 Col·laboració en l’equipament de la sala d’estudi de l’Escola Pia de Thiaroye 8.823,75€