PRESENTACIÓ JUSTIFICACIÓ / INFORME SEGUIMENT PROJECTE M’LOMP (ANY 2014)

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal ha presentat aquest mes de juliol l’informe de seguiment del Projecte de Suport a la Formació Professional al Centre de Promoció Agrària de M’Lomp (Senegal), al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per tal de justificar la subvenció rebuda per part de l’Ajuntament de Mataró el passat 2014 (un total de 23.307,07€).