L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL REP 20.766,60€ PEL PROJECTE DE “SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CENTRE DE PROMOCIÓ AGRÀRIA DE M’LOMP

L’Ajuntament de Mataró destina aquest any 2015 un total 350.395,89€ per a projectes de cooperació internacional a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Entre aquests projectes seleccionats es destinaran 20.766,60€ al projecte de “Suport a la Formació Professional al Centre de Promoció Agrària de M’Lomp (Senegal)” impulsat per l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal amb la col·laboració de la Fundació Educació Solidària.

Des de l’Associació (www.amicssenegal.org) agraïm aquesta aportació i també volem aprofitar per donar les gràcies per totes les aportacions desinteressades que anem rebent durant tot l’any de tots els projectes impulsats per l’Escola i les seves entitats (Futbol Solidari, entrepà Solidari, Fira de l’Arbre,…) i de tots els donatius desinteressats que fan els nostres socis i col·laboradors.

A tots vosaltres, moltes gràcies!
Seguim treballant per als nois i noies del Senegal!